صفحه اصلی > محصولات > سیستم مدیریت هوشمند مدارس > سیستم مدیریت هوشمند مدارس مهم
سیستم مدیریت هوشمند مدارس   مهم
بدون تماس سنسور اثر انگشت

سیستم مدیریت هوشمند مدارس مهم


مدل : Mohem

با توجه به سیاستهای جدید وزرات آموزش و پرورش در جهت به کارگیری IT درآموزش و همچنین با توجه به نیازهای مراکز آموزشی دولتی،غیرانتفاعی و همچنین آموزشگاههای مختلف در جهت کنترل تردد دانش آموزان و دانشجویان طراحی شده است.این سیستم با نام (مهم) عرضه میشود و مجموعه کامل آن شامل دستگاه حضوروغیاب ،نرم افزار و همچنین سامانه ی ارسال پیامک میباشد.