صفحه اصلی > محصولات > انواع دستگاه حضور و غیاب > دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره

دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهرهدستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی پیشرفته AC 7

مدل : AC-7

دستگاه AC-۷ جدیدترین دستگاه کنترل تردد،با توانمندی شناسایی چهره و اثر انگشت میباشد.
این دستگاه که ...