صفحه اصلی > محصولات > انواع دستگاه حضور و غیاب > انواع دستگاه حضور و غیاب کارتی

انواع دستگاه حضور و غیاب کارتیبارکد

دستگاه حضور و غیاب کارتی - بارکدی Araz T-2000

مدل : Araz T-2000B

دستگاه حضوروغیاب ARAZ T-۲۰۰۰Bاز نوع کارتی و بارکدی میباشد،که میتواند کارتها را به صورت دوطرفه بخواند.
مهمترین ...


مغناطیس

دستگاه حضور و غیاب کارتی- مغناطیسی Araz T-2000

مدل : Araz T-2000M

دستگاه حضوروغیاب ARAZ T-۲۰۰۰Mاز نوع کارتی مغناطیسی میباشد،که میتواند کارتها را به صورت دوطرفه بخواند.
مهمترین ...بارکد

دستگاه حضور و غیاب بارکدی Araz T-50

مدل : Araz T-50

دستگاه حضورو غیاب بارکدی ARAZT-۵۰ با توجه به ویژگیهای فنی برای مراکز با تعداد پرسنل محدود کاربرد دارد. ...بدون تماس

دستگاه حضور و غیاب کارتی دو کارتخوان بارکد و بدون تماس Aras T-3BC

مدل : Aras T-3BC

این دستگاه حضور و غیاب دارای دو کارتخوان بارکد و بدون تماس بطور همزمان میباشد.بارکد خوان دستگاه قادر ...


مغناطیس

دستگاه حضور و غیاب کارتی مغناطیسی Aras T-3M

مدل : Aras T-3M

این دستگاه حضور و غیاب دارای کارت خوان مغناطیس می باشد.
از ویژگیهای این سیستم حضور و غیاب کلید میکروسوییچی ...


بارکد

دستگاه حضور و غیاب بارکدی Aras T-3B

مدل : Aras T-3B

این دستگاه حضور و غیاب بارکدی مجهز به کارت خوان بارکد میباشد که قادر به خواندن بارکدهای استاندارد و بارکدهای ...


بدون تماس

دستگاه حضور و غیاب کارتی - بدون تماس Aras T-3C

مدل : Aras T-3C

این نوع دستگاه حضور و غیاب مجهز به کارتخوان بدون تماس میباشد. نوع کارت خوان میتواند ۱۲۵KHZ یا ۱۳MHZانتخاب ...بارکد

دستگاه حضور و غیاب کارتی- بارکدی Araz T-100

مدل : Araz T-100B

این نوع دستگاه حضور وغیاب مجهز به کارت خوان بارکد می باشد که قادر است بارکدهای استاندارد و بارکد ویژه ...


مغناطیس

دستگاه حضور و غیاب کارتی - مغناطیسی Araz T-100

مدل : Araz T-100M

این نوع دستگاه حضور وغیاب مجهز به کارت خوان مغناطیس می باشد.
ازمشخصات مهم این سیستم حضور وغیاب کلیدهای ...بدون تماس

ساعت حضور و غیاب پیشرفته با کارتخوان بدون تماس ARAS T3 C PLUS

مدل : ARAS T3c PLUS

ساعت حضور و غیاب +ARAS T۳ یک دستگاه پیشرفته با توانمندیهای بی نظیر می باشد. این سیستم حضور و غیاب دارای ...