صفحه اصلی > محصولات > دستگاه گشت و نگهبانی

دستگاه گشت و نگهبانیدستگاه گشت و نگهبانی ARAS G7

مدل : Aras G7

"دستگاه گشت و نگهبانی Aras G۷ " جهت کنترل عملکرد نگهبان ها و اتوماسیون گشت زنی تولید شده است. این دستگاه ...