هزینه و شرایط اعزام کارشناس در تهران بزرگ و مراکز نمایندگیردیف

نوع خدمات

قیمت

)  به ریال )

1

اعزام کارشناس تا 2 ساعت(داخل شهر)

1,500,000

2

اعزام کارشناس تا 4 ساعت(تا 30 کیلومتری مرکز)

2,000,000

3

اعزام کارشناس تا 6 ساعت (حداکثر تا 150 کیلومتر)

2,500,000

4

رفع اشکال در محل شرکت (حداقل یک ساعت منظور میشود)

1,000,000

(هر ساعت)

5

توقف اضافه کارشناس در محل مشتری (حداقل یک ساعت منظور می شود)

500,000

· در اعزام کارشناس، فاصله زمانی از محل شرکت(رفت و برگشت) محاسبه می گردد.

هزینه و شرایط اعزام کارشناس از تهران به شهرستانردیف

نوع خدمات

قیمت

( به ریال )

1

اعزام کارشناس به استانهای همجوار استان تهران

2,500,000 (هر روز)

2

اعزام کارشناس به استانهای آذربایجان، خراسان، استانهای غربی و جنوبی کشور   

3,500,000 (هر روز)

3

اعزام کارشناس به سایر استانها

3,000,000 (هر روز)

· ارائه خدمات ویژه مانند بازیابی اطلاعات پاک شده ، خرابی بانک اطلاعاتی و موارد مشابه که نیاز به خدمات کارشناس نرم افزار خواهند داشت جداگانه اعلام هزینه می شود و حداقل 1,500,000 ریال  محاسبه می گردد. میزان موفقیت این گونه خدمات قابل پیش بینی نیست و در هر صورت، هزینه پایه دریافت می شود.

· در صورت اعزام کارشناس طبق سفارش مشتری و انجام نشدن کامل کار و یا قسمتی ازآن بدلیل مشکلات مشتری مانند: خرابی کامپیوتر، خرابی کابل ارتباطی، مشکلات فنی مشتری و ... کل هزینه بصورت کامل طبق فاکتور تسویه می گردد.

· در صورت اعزام کارشناس طبق سفارش مشتری و انجام نشدن کل کار بدلایل پیش بینی نشده مانند:غیبت اپراتور، قطع برق و ... 50% مبلغ فاکتور تسویه می گردد.

· کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت بعهده خریدار می باشد .