درخواست پشتیبانی

Araz Support

خواهشمند است در صورت نیاز به پشتیبانی ،فرم درخواست زیر را تکمیل کرده و ارسال نمایید.کارشناسان پشتیبانی شرکت آراز در اسرع وقت پاسخگوی درخواست شما خواهند بود

۱. نام سازمان :
۲. نام و نام خانوادگی درخواست کننده :
۳.شماره تماس ثابت/داخلی/شماره تماس همراه:
۴. آدرس کامل درخواست کننده:
۵. نوع دستگاه:
۶.محلی که دستگاه خریداری شده است:
۷.نام نرم افزار مورد استفاده:
۸. آدرس پست الکترونیکی:
 
۹. توضیحاتی کوتاه در خصوص مشکلات پیش آمده:
CAPTCHA
عبارت فوق :