صفحه اصلی > فروش > سرویس ها > مکانیزه کردن پارکینگ عمومی

مکانیزه کردن پارکینگ عمومی

تاریخ نگارش : ۱۳۹۱/۰۳/۱۱


از مهمترین نیازهای شهری استفاده از پارکینگ عمومی می باشد . امروزه علاوه بر شهر های بزرگ در بیشتر شهرهای کوچک نیز از پارکینگ های عمومی بهره برداری می شود . غالبا ً خودروهایی که از پارکینگ عمومی استفاده می کنند لازم است اجرت آن را نیز پرداخت نمایند . اجرتی که برای استفاده از پارکینگ های عمومی مطالبه می شود به مدت زمان استفاده از پارکینگ و نوع خودرو ارتباط دارد . گروههایی که از پارکینگعمومی استفاده می کنند را می توان به شرح زیر تقسیم کرد :

1.        اتومبیل های سواری متفرقه

2.        اتومبیل های مشترکین

3.        خودرو های بزرگ مانند مینی بوس و کامیونت

4.        موتور سیکلتها

5.        خودرو های توقیفی

6.        خودرو های مالکین یا مالک پارکینگ

اتومبیل های سواری متفرقه

این خودرو ها به صورت گذری از پارکینگ استفاده می کنند و متناسب با مدت زمان استفاده از پارکینگ هنگام خروج از پارکینگ هزینه پرداخت می کنند .

اتومبیل های مشترکین

مالکین خودرو هایی که به صورت مستمر از پارکینگ استفاده می کنند و یا خودرو ی خود را شب ها در پارکینگ عمومی پارک می کنند با خرید اشتراک ماهانه یا چند ماهه ضمن پرداخت هزینه ی مناسب تر می توانند به دفعات در طول روز از پارکینگ استفاده نمایند . در برخی پارکینگ ها مشتریان دائمی پارکینگ با پیش پرداخت مبلغ مناسبی از تخفیف های ویژه ای استفاده می کنند .

خود رو های بزرگ

با توجه به اینکه فضای مورد نیاز برای پارک این خودرو ها بیش از فضای معمول می باشد ، هزینه پارکینگ این خودرو ها دارای تعرفه ی جداگانه ای است .

موتور سیکلت

موتور سیکلت ها در پارکینگ ها از فضای اختصاصی خود استفاده می کنند عموماً این فضا سر پوشیده و کوچکتر از فضای مورد نیاز سایر خودرو ها ست و از تعرفه ی ویژه ی موتور سیکلت برای محاسبه ی هزینه پارکینگ استفاده می کنند .  

خودرو های توقیفی

در غالب شهر ها خودرو هایی که از طرف پلیس توقیف می شوند در پارکینگ های عمومی نگهداری می شوند ، در اکثر موارد این خودرو ها بیش از یک روز در پارکینگ پارک میشوند و با اجازه ی پلیس امکان خروج آنها از پارکینگ خواهد بود .

خودرو های مالکین پارکینگ

در بسیاری از موارد مالک پارکینگ شهرداری ، سازمانهای میادین و تره بار و یا مراکز خرید می باشد . در این پارکینگ ها خودروی مالکین از مزایای ویژه و اختصاصی بهره مند می شوند .

در همه ی پارکینگ های عمومی از مراجعه کنندگان اجرت دریافت می شود با توجه به اینکه صندوق داران در این پارکینگ ها در طول یک روز و روزهای هفته تغییر می کنند ، لازم است صندوق پارکینگ با روشهای صحیح   حسابداری ، مدیریت شود . نرم افزار پارکینگ لازم است صندوق هر اپراتور را بطور جداگانه محاسبه حساب هر یک از صندوق دارها را ماهانه اعلام نماید . اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خواهد بود که شخص پارکینگ دار امکان حضور مداوم در صندوق های پارکینگ را نداشته   باشد .

دستگاه پارکینگ و نرم افزار پارکینگ آراز برترین سیستم پارکینگ عرضه شده در سطح کشور می باشد . این سیستم که بیش از 15 سال است در پارکینگ های مهم شهر های بزرگ ازآن استفاده می شود پاسخگوی همه ی نیاز های یک پارکینگ عمومی می باشد . 


جستجو های مرتبط:دستگاه حضور و غیاب سیستم حضور و غیاب - ساعت حضور و غیاب - حضور و غیاب - ماشینهای اداری - دستگاه کنترل تردد شرکت آراز-آراز-حضور غیاب-دستگاه حضور غیابساعت حضور غیاب -سیستم حضور غیاب