صفحه اصلی > فروش > سرویس ها > مدیریت رستوران سازمانها و کارخانه ها

مدیریت رستوران سازمانها و کارخانه ها

تاریخ نگارش : ۱۳۹۱/۰۳/۱۱


در بیشتر سازمانها و کارخانه ها که ساعت های کاری در محدوده ی ساعت ناهار می باشد ، غذا به پرسنل داده می شود . برخی مراکز مانند بیمارستانها و کارخانه ها علاوه بر محدوده ی ناهار ، وعده های صبحانه و شام نیز به پرسنل داده می شود . در ادامه مواردیکه در رستوران سازمان ممکن است نیاز به کنترل داشته باشد ملاحظه می شود .

1.       نحوه ی رزو غذا توسط پرسنل

-         غذا صرفاً به پرسنلی سرو می شود که قبلاً در وعده مورد نظر غذا رزرو کرده باشند

-         غذا به همه پرسنل بدون نیاز به رزرو قبلی سرو می شود .

 2.       گروههای مختلفی که جهت دریافت غذا در یک سازمان ممکن است وجود داشته باشد .

-         پرسنل رسمی

-         پرسنل پیمانکار

-         کار آموزان

-         پرسنل قراردادی

-         میهمانان

تعداد این گروهها در برخی سازمانها بسیار بیشتر می باشد .

3.       نحوه تهیه و سرو غذا

-         تهیه و سرو غذا توسط پیمانکار

-         تهیه غذا توسط پیمانکار و سرو آن توسط سازمان

-         تهیه و سرو غذا توسط سازمان

4.       منوی غذا

-         یک نوع غذا

-         بیش از یک نوع غذا

-         انتخاب سالاد ، دسر و نوشابه

5.       محاسبه مبلغ غذا برای پرسنل

-         غذا رایگان توزیع می شود و صرفاً کنترل ها ی لازم جهت سرو تعداد غذا متناسب با تعداد پرسنل سازمان انجام می شود .

-         غذا برای گروههای مختلف سازمان با مبلغ متفاوت از صفر ریال تا قیمت آزاد محاسبه می شود .

-         مبلغ با توجه به تعداد غذای دریافتی و مخلفات محاسبه می شود .

6.       تهیه صورتحساب پیمانکار برای رستوران هایی که تهیه ی غذا به عهده پیمانکار می باشد .

7.       ارائه ی آمار مصرفی یا سرو شده در طول هفته و ماه و سال و استفاده از آن جهت تهیه مواد اولیه و اعمال به سیستم مالی یا حقوق و دستمزد .

موارد فوق برخی از نیازهای رستوران سازمان یا رستوران کارخانه می باشد  که با استفاده از سیستم رستوران می توان آن را به صورت مطلوب مدیریت کرد .

شرکت اراز با تجربه 15 ساله خود در ارائه و راه اندازی سیستم کنترل رستوران به صورت حرفه ای این نیاز سازمانها را پاسخگو          می باشد .


جستجو های مرتبط:دستگاه حضور و غیاب سیستم حضور و غیاب - ساعت حضور و غیاب - حضور و غیاب - ماشینهای اداری - دستگاه کنترل تردد شرکت آراز-آراز-حضور غیاب-دستگاه حضور غیابساعت حضور غیاب -سیستم حضور غیاب