صفحه اصلی > فروش > سرویس ها

در برخی از دستگاهها ی حضور و غیاب از کارتهای بدون تماس ، بارکد یا مغناطیس استفاده می شود . در سایر سیستم های کنترل تردد مانند پارکینگ و رستوران و اکسس کنترل و همچنین گشت و نگهبانی نیز از این قبیل کارتها ...


در سازمانهایی که پارکینگ اتومبیل موجود می باشد ، لازم است ورود خودرو به این پارکینگ ها مدیریت شود. شرکت آراز با ارائه ی دستگاه پارکینگ و سیستم پارکینگ از اوایل دهه ی ۱۳۷۰ اقدام به مکانیزه نمودن پارکینگ ...


از مهمترین نیازهای شهری استفاده از پارکینگ عمومی می باشد . امروزه علاوه بر شهر های بزرگ در بیشتر شهرهای کوچک نیز از پارکینگ های عمومی بهره برداری می شود . غالبا ً خودروهایی که از پارکینگ عمومی استفاده ...


استفاده از دستگاه حضور و غیاب کامپیوتری علاوه بر دقت و سرعت بالاتر نسبت به سایر روش های سنتی از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می باشد. با استفاده از دستگاه حضور و غیاب کامپیوتری همه ی اطلاعات مربوطه به ...


یکی از دستگاههایی که در نظارت و امنیت استفاده های وسیعی از آن می شود دستگاه گشت و نگهبانی است . از اواخر قرن نوزدهم شروع استفاده از این دستگاهها که در آن زمان بصورت مکانیکی بودند ، در سازمانها رواج پیدا ...


در بیشتر سازمانها و کارخانه ها که ساعت های کاری در محدوده ی ساعت ناهار می باشد ، غذا به پرسنل داده می شود . برخی مراکز مانند بیمارستانها و کارخانه ها علاوه بر محدوده ی ناهار ، وعده های صبحانه و شام نیز ...