درخواست صدور فاکتور یا پیش فاکتور

خواهشمند است در صورت نیاز به صدور فاکتور یا پیش فاکتور ،فرم درخواست زیر را تکمیل کرده و ارسال نمایید.کارشناسان فروش شرکت آراز در اسرع وقت پاسخگوی درخواست شما خواهند بود

۱. نام سازمان :
۲. نام درخواست کننده :
۳. آدرس کامل درخواست کننده :
۴.نوع درخواست(فاکتور/پیش فاکتور)
۵. نام محصول یا محصولات و تعداد آنها
۶. نام کارشناس فروش و توضیحات لازم
۷. شماره تلفن ثابت/همراه/فکس:
۸.آدرس پست الکترونیکی:
۹. برای صدور فاکتور اطلاعات نامبرده با دقت تکمیل و ارسال شود کدپستی/ کداقتصادی/ کد ملی
CAPTCHA
عبارت فوق :