گواهی نامه ها


عضویت ها

عضو مجمع واردات
عضو کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش POS
عضو مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات


گواهی نامه ها

دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن از سال ۱۳۷۲ تا کنون

محصولات تولیدی دارای برچسب ایران کد به کد ملی ۱۱۷۵۲۱۰۶۲۵۸۹۰۰۰۲

دارای گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از شورایعالی انفورماتیک کشور در ۵ شاخه زیر :

  • تولید و ارائه دستگاههای جانبی
  • تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
  • ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و بسته ها و فایل های اطلاعاتی تولید داخل
  • مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی
  • خدمات پشتیبانی

دارای تاییدیه فنی نرم افزار برای نرم افزارهای ثبت شده زیر:
  • نرم افزار حضور و غیاب آرسیس آراز
  • نرم افزار حضور و غیاب ارس آراز
  • نرم افزار گشت و نگهبانی آراز
  • نرم افزار رستوران آراز
  • نرم افزار پارکینگ و گاراژ آراز