صفحه اصلی > آراز > مقالات > تشخیص چهره Face RecognitionTechnology-قسمت اول

تشخیص چهره Face RecognitionTechnology-قسمت اول

تاریخ نگارش : ۱۳۹۱/۰۶/۲۹


تکنولوژی تشخیص چهره Face RecognitionTechnology -قسمت اول

مقدمه

تکنولوژی تشخیص چهره Face RecognitionTechnology، سریعترین تکنولوژی بیومتریک با حداقل مزاحمت برای کاربر می باشد.که با چهره انسان کار میکند.

بر خلاف تکنولوژی اثر انگشت و یا تشخیص عنبیه که فرد مجبور به قرار دادن دست خود در یک ریدر و یا قرار دادن موقعیت چشم خود در مقابل یک اسکنر میباشد ، سیستم های تشخیص چهرهFace Recognition System در سکوت تصویری از چهره کاربر را به عنوان منطقه تعریف شده  بدون تاخیر میگیرند بطوری که کاربر آنرا احساس نمیکند.

تکنولوژی تشخیص چهرهFace RecognitionTechnology

سیستم شناسایی چهره  Face Recognition System  تصویر فرد از طریق یک دوربین ویدویی دیجیتال گرفته و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.در این سیستم، ساختار کلی صورت از جمله فاصله بین چشم ها، بینی و دهان و لبه های فک اندازه گیری می شود.این اندازه گیری ها برای مقایسه در یک پایگاه داده ذخیره میگردد.

چهره هر فرد بدلیل وجود پستی و بلندیهای مختلف منحصر به فرد میباشد.در صورت هر انسان حدود 80 گره وجود دارد.برخی از این ویژگی ها که توسط فناوری تشخیص چهره اندازه گیری میشود عبارتند از:چشم ها، عرض بینی، عمق کاسه چشم، شکل استخوان های گونه و طول خط فک و غیره

سیستم تشخیص چهره چگونه کار میکند؟

چهار مرحله زیر نحوه چگونگی عمل تشخیص چهره در یک سیستم بیومتریک تشخیص چهره را نشان میدهد:

1.گرفتن عکس - نمونه فیزیکی و یا رفتاری است که توسط سیستم در طول ثبت نام گرفته میشود

2.استخراج - اطلاعات منحصر به فرد از نمونه استخراج شده و الگو ایجاد شده است

3.مقایسه یک الگو ذخیره شده با یک نمونه جدید مورد مقایسه قرار میگیرد.

4.تطبیق سیستم در مورد تطبیق نمونه استخراج شده با نمونه جدید تصمیم گیری میکند.


زمانی که صورت کاربر در فاصله حدود 2 متر در حوزه دستگاه تشخیص چهره قرار گرفت، سیستم شروع به شناسایی صورت کرده و پس از گرفتن عکس ،آنرا با اطلاعات موجود مورد مقایسه قرار میدهد و سپس عکس مورد نظر را با عکس موجود در پایگاه داده تطبیق میدهد.این تصمیم گیری در کمتر از 5 ثانیه انجام میشود.شکل 1- یک سیستم بیومتریک تشخیص چهره چگونه کار میکند

جستجو های مرتبط:دستگاه حضور و غیاب سیستم حضور و غیاب - ساعت حضور و غیاب - حضور و غیاب - ماشینهای اداری - دستگاه کنترل تردد شرکت آراز-آراز-حضور غیاب-دستگاه حضور غیابساعت حضور غیاب -سیستم حضور غیاب